جستجوی وب

ارکین

ارکین :(بر گرفته از وبلاگhttp://naser59.blogfa.com  که در مورد روستای ارکین میباشد)

این روستا در حدود بیست کیلومتری جنوب غربی شهرستان ابهر در استان زنجان واقع است.

گویش مردم این روستا معروف به دودانگه است که ریشه از گویش بختیاری دارد. شغل عامه مردم 


روستا کشاورزی و دامداری و نگهداری باغات انگور می‌باشد. از پیشینه نژادی مردم روستا آمار مستند 


و مکتوب در دست نیست ولی بر طبق روایات و سخن اهالی منسوب به مهاجرین ایل بختیاری ساکن در 


منطقه ابهر (احتمالا در زمان کریم خان زند) می‌باشد. اهالی این روستا خود را از نوادگان عزیزخان می 


دانند و به این علت نام خانوادگی اهالی روستا تماماً عزیزخانی می باشد

در مورد ریشه ارکین روایات مختلفی وجود دارد ولی در یکی از روایات معتبر ارکین از کلمه ترکی اَکین 


به معنای بکارید آمده است ، ساکنین ترک نشین منطقه در جواب سوال در منطقه دامداری کنیم یا 


کشاورزی؟ گفتند اَکین (بکارید) و گذشت زمان باعث شد مزرعه بالا دست چهک به ارکین معروف شود. 


ارکین از جنوب به روستای دولت آباد ، از شمال به روستای میلان و خلیفه حصار از شرق به


روستای شکر چشمه و از غرب به روستای رازمجین منتهی می شود. دو مزرعه بزرگ چهک و 


قایلیجه اطراف این روستا واقع شده اند .


ارکین در اصل اکین بوده است اکین آذری است به معنی کاشتن و ارکین که همان اکین است و با


لهجه مردم فارس آمیخته است هم بهمعنی کاشتن است.(ر در ارکین به اکین اضافه شده است نتیجه


آمیزش لهجه مردم فارس در آن دیار (ابهر)است یا (اوهر)به نقل از دهخدا است.


به هرحال آنچه مهم است این است که این واژه ارکین یا اکین هر دو به معنی کاشتن است.

  • paper | قیمت ارز بازار آزاد | خشم